BMX/Skategruppa HIL

Ideen om en egen BMX- og Skategruppe i idrettslaget kom våren 2012. Initiativtaker Per Børge Molvik arrangerte samme høst et oppstartsmøte hvor en presenterte ideen om et anlegg i tilknytning til idrettsparken i Heresethskogen. 13. november 2012 ble gruppen formelt tatt opp i Hamarøy Idrettslag. Det arbeides nå for fullt med å få finansieringen på plass. Noen tilskudd er kommet slik at arbeidet med anlegget kanskje kan starte opp høsten 2013. Det planlegges også et kurs for interesserte i samarbeid med BMX/Skatemiljøet i Bodø så snart grunnarbeidet er ferdig. For ytterligere informasjon, ta kontakt med leder i gruppa, Per Børge Molvik (se kontakt i venstremenyen).