Medlemskap i Hamarøy IL


Aktive medlemmer:
Alle som deltar på aktivitet i regi av Hamarøy IL skal betale medlemsavgift til hovedlaget. Benytt informasjonen under ved betaling.

Nytt medlem/støttemedlem:
Ønsker du å melde deg inn i Hamarøy IL benytter du kontonummeret og opplysningene under. Velkommen som nytt medlem!

Barn tilsuttet Hamarøy IL er forsikret gjennom NIF til datoen de fyller 13 år.
Les mer: http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx

Medlemskontingent 2021:

Enkeltmedlem/støttemedlem: 225 kr      Familie: 450 kr

Merk hvem betalingen gjelder. For registrering trenger vi mailadresse, telefonnummer, samt fødselsdato på evt. barn.

Kontonummer: 4612 2092 720

Kommentarer

25.10.2021 10:58

Ove Jakobsen

Hei. Har betalt familiekontingent for
Raag -Magnus Jakobsen f. 26/5 -09 og
Tiina - Margrethe Jakobsen f. 4/11 - 06

12.02.2020 19:16

Laila soleng

Hei. Har betalt familiekontigent for: Emilie soleng f12.09.06 og Linnea soleng f03.11.09